Český Červený Kříž | Oblastní spolek ČČK České Budějovice

3.10.2017 - Ocenění dárců krve

Slavnostní oceňování mnohonásobných bezplatných dárců krve se uskuteční

ve středu 11. října  2017 od 17 °° hod, v Restauraci Metropol v Českých Budějovicích