Český Červený Kříž | Oblastní spolek ČČK České Budějovice

3.10.2017 - Kurz první pomoci

OBLASTNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI

Termín: 24. 10. - 29. 10. 2017

Místo: Motel Korálkov, Jivno

Cena: 1400,- Kč ( ubytování, 5x denně strava a pitný režim, pojištění)

Věk:  9 – 15 let

Náplň kurzu:Kurz je zaměřený hlavně na praktický nácvik poskytování první pomoci, kterému předchází teoretická výuka první pomoci a biologie člověka. Praktická výuka probíhá formou nasimulovaných situací, kdy část účastníků hraje poraněné a část je ošetřuje. Celý pobyt zpestřují každý den různé hry, návštěva záchranářů ze Zdravotnické záchranné služby se sanitním vozem, ukázka výcviku psů členy Jihočeské záchranné brigády kynologů a další. Kurz vedou mladí zkušení zdravotní instruktoři ČČK.

Jak se můžete přihlásit: Na telefonu: 387 318 520, E-mailem: cckcb@cckcb.cz  Při velkém počtu zájemců bude o přijetí rozhodovat datum odevzdání přihlášky.