29.1.2018 - Termíny kurzů první pomoci

Základy první pomoci - 23. - 24. 3. 2018.

Zdravotník zotavovacích akcí - 6. - 8. 4. a 20. - 22. 4. 2018 (nutno absolvovat 80 % docházky)

První pomoc u novorozenců, předškolních a školních dětí -

9. 2. 2018 od 16°° - 19°° hodin a 16. 2. 2018 od 16°° - 19°° hodin