21.1.2018 - Portál Mladý zdravotník

Mladý zdravotník

Chcete se s námi něco nového dozvědět, mnohému naučit nebo jen tak vyzkoušet své znalosti v oblasti první pomoci...? Pak klikněte na www.mladyzdravotnik.cz – moderní interaktivní vzdělávací portál ČČK, který nabízí v aktuální verzi zajímavé informace nejen z oblasti prevence zdraví a první pomoci, ale také zajímavosti ze světa sportu, umění či kultury.

Naším hlavním cílem bylo vytvořit atraktivní a užitečnou platformu pro sdílení důvěryhodného obsahu z oblasti první pomoci a zdravotní výchovy a nabídnout funkční a praktický nástroj také pro pedagogy, pro které bychom rádi připravili a vložili pracovní listy, a lektory první pomoci.

Portál vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, poděkování patří i společnosti Boomerang Communication, která pro nás portál vytvořila. 

Portál Mladý zdravotník je stejně jako celý náš projekt První pomoc dětí a mládeže zaměřen primárně na děti a mládež ve zdravotnických kurzech a kroužcích a na učitele (školitele), kteří v nich s dětmi pracují. Sekundárně je samozřejmě cílovou skupinou široká veřejnost.

Věříme, že portál pomůže přitáhnout zájem dětí a mládeže k problematice zdraví a péče o něj (kvalitním obsahem a příjemným grafickým pojetím), nabídne funkční a praktický nástroj pro učitele a školitele první pomoci a přispěje ke zvyšování úrovně zdravotní vzdělanosti národa.

Portál přináší trvalé zpřístupnění důležitých a zajímavých informací na jednom místě a byť navazuje na naše tištěné publikace (např. Mladý zdravotník), jistě zasáhne větší počet osob, neboť bude stále dostupný a bude také doplňován a rozšiřován o další informace.