Český Červený Kříž České Budějovice

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje
Oblastní spolek ČČK České Budějovice

Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje Oblastní spolek ČČK České Budějovice

Hledáme dárce!

anti-covidové rekonvalescentní plazmy pro léčbu pacientů s covid-19

Krev pacientů vyléčených z nemoci COVID-19 obsahuje proteiny neboli protilátky vytvořené imunitním systémem při boji s virem. Protilátky se nacházejí v plazmě, která může být odebrána a použita při léčbě s nemocí COVID.

Léčení vážných případů onemocnění COVID-19 je velice komplikované a spolehlivé léky nyní neexistují. Podání transfuze s plazmou obsahující protilátky pomáhá tělu se s onemocněním vyrovnat.

Lidé, kteří prodělali covid a chtějí plazmu darovat, musí splňovat několik kritérií. Měli by být mezi 18 až 60 lety a v dobrém zdravotním stavu. Vyšší pravděpodobnost přítomnosti protilátek je pak u osob, u kterých covid-19 doprovázely příznaky – např. horečka, bolest svalů nebo ztráta chuti a čichu.

Není možné darovat plazmu, pokud jste v minulosti dostali krevní transfuzi či rodili. Z odběrů jsou vyloučeny ženy, které již mají děti. Ženy mohou jít darovat plazmu, pouze pokud dosud nebyly gravidní. Těhotné ženy si totiž mohou během těhotenství vytvořit anti-HLA protilátky, které ojediněle způsobují velmi závažnou potransfuzní plicní reakci. Proto je tato krevní plazma k léčbě nemoci covid-19 nevhodná.


Hledáme dárce

Český červený kříž,
OS ČČK České Budějovice

Vánoční dárek
možnost zakoupení poukazu na kurz první pomociPoukázka kurzu první pomoci


Český červený kříž,
OS ČČK České Budějovice pořádá kurz:

Pečovatel v záloze

I zvládnutí základních jednoduchých technik péče pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří tak mohou pečovat o více nemocných. Zapojte se s pomocí také Vy...

Už dnes se můžete přihlásit na kurz: www.zvladnemeto.cervenykriz.eu

Naučíme vás:

hygienickou péči o pacienta
podporu pohyblivosti pacienta
manipulaci s lůžkem
zásady podávání stravy a pitný režim
prevenci proleženin
komunikaci s pacientem

Listopadové termíny kurzu plně OBSAZENY, kurzy v prosinci VOLNÉ.

Příprava tohoto kurzu pro Vás nám dělala radost. Náš čas je cenný, stejně jako Vaše pomoc těm, kteří to potřebují.

DĚKUJEME, že chcete pomáhat.


Český červený kříž spouští portál darujnotebook.cz

Mnoho rodin aktuálně řeší problémy se zajištěním komfortní distanční výuky. Důvodem je nedostatečné technické vybavení dětí. Mnohdy se o jeden počítač dělí v rodině více dětí a tak vázne komunikace nejen se školou, ale také se spolužáky a kamarády.

Tato skutečnost byla impulsem pro vytvoření a spuštění portálu darujnotebook.cz, který propojuje jednotlivé školy s dárci starších či nových notebooků.

Jak celý projekt darujnotebook.cz funguje?

Jednotlivé školy zadají poptávku na potřebné dovybavení svých žáků. Poptávky jsou následně tříděny dle krajů a umístěny do sekce pro dárce.

Dárce si na portále vybere školu, kterou chce podpořit, zkontaktuje ji a dohodne fyzické předání předmětu daru nebo výpůjčky. Mezi oběma subjekty je podepsána smlouva. Škola předá následně notebook zákonnému zástupci žáka.

Pro zjednodušení administrativní agendy pro školy a dárce, jsme umístili na portál také vzorové formuláře - darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce.


Chcete pomáhat lidem v Jihočeském kraji?

Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci.
ČČK OS České Budějovice ve spolupráci s PANEL NNO spravuje databázi dobrovolníků Jihočeského kraje.

Registrační formulář

Nebuďte lhostejní,týká se to i Vás !!!


 

 

ADP - Alice

ALICE - Domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba
Českého červeného kříže České Budějovice

Chceme pomáhat třeba právě Vám rychle, spolehlivě, profesionálně

Ošetřovatelská péče - 602 481 679
Pečovatelská služba - 725 853 332

Více informací »

 

ADP - Alice

Kurzy první pomoci

Kurzy první pomoci

Kurzy první pomoci pro širokou veřejnost a další zájemce.

Více informací »

Kurzy pro těhotné

Kurzy pro těhotné

Kurzy kde účastníci získávají potřebné informace o průběhu těhotenství, porodu, šestinedělí, o správné výživě před i po porodu, kojení, péči o novorozence.

Více informací »

Dárcovství krve

Dárcovství krve

Krev a její složky jsou nenahraditelé. Český červený kříž se věnuje propagaci dárcovství krve, propagaci a oceňování bezplatných dárců.

Více informací »

Facebook

 

Podporují Nás

Logo MZČR
Logo Jihočeský kraj
Logo České Budějovice
Logo ZPMV
Logo Nadace Proměny Karla Komárka