17.10.2019 - ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 2019

1) Každé pondělí probíhá v budově OS ČČK cvičení seniorů pod vedením cvičitelky paní   ing. Marcely Payerové.

2) V termínu 20. – 26. června 2019 se uskutečnila v hotelu MAS v Sezimově Ústí pro 25 seniorů rekondice zaměřená na pohybová a dechová cvičení artrotických  pacientů s dalšími chorobami stáří, zejména stavy po výměně kloubů. Denně 2 skupinová cvičení pod vedením zkušené rehabilitační pracovnice spojená s dechovým cvičením a muzikoterapií, 1 x v bazénu. Dále plavání, nácvik partnerských úlevových masáží i automasáží, společné vycházky, osvětové zdravotní přednášky, ukazující zdravější způsob života, trénování paměti, arteterapie.

3) Financování těchto aktivit pomohla podpora Jč. kraje a tradičně také příspěvek paní MUDr. S. Augustinové a její společnosti Medipont plus, s.r.o. České Budějovice.

Tento  projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje