Dárcovství krve

Transfuzní oddělení si dovoluje upozornit na následující skutečnosti:

Dárci jsou k odběru zváni písemně pozvánkami či akutně telefonicky.

V případě, že máte zájem přijít k odběru bez pozvání, je zapotřebí se předem informovat o aktuální potřebě na www.nemcb.cz/dárci krve a kostní dřeně/aktuální potřeba odběrů nebo na tel: 387 873 333 - 35, bezplatná tel. linka: 800 603 333 e-mail: odbery@nemcb.cz

Transfuzní odd. si vyhrazuje v případě nadbytku transfuzních přípravků nepozvané dárce odmítnout.

Kde darovat krev v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích můžete darovat krev na Transfúzním oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. (vchod z ulice L. B. Schneidera). Termíny odběrů jsou následující:

pondělí 6,30 - 11, 00
čtvrtek 6,30 - 11,00 a 14,00 - 16,30
pátek 6,30 - 11, 00

Případné dotazy můžete konzultovat na stránkách Trasfúzního oddělení nebo na telefonu 387 873 333.

Klub dárců krve

Klub dárců krve (KDK) byl zřízen v roce 1991. V současné době máme cca 45 členů. Pravidelně se scházíme každé první pracovní úterý v měsíci v prostorech OS ČČK od 16 - 17 hod. Cílem klubu je sdružovat zájemce o čestné dárcovství krve, příznivce a zájemce o propagaci čestného dárcovství. Společným zájmem je osobním příkladem, pomocí OS ČČK a vlastní činností na veřejnosti šířit myšlenku čestného dárcovství. Členové klubu využívají svého sdružení k rozšíření možností společné rekreace, pořádání společných sportovních a společenských událostí. Společně se dělíme o radosti i starosti svých členů, vzájemně si pomáháme.