Dárcovství krve

Transfuzní oddělení si dovoluje upozornit na následující skutečnosti:

Dárci jsou k odběru zváni písemně pozvánkami či akutně telefonicky.

V případě, že máte zájem přijít k odběru bez pozvání, je zapotřebí se předem informovat o aktuální potřebě na https://www.nemcb.cz/prakticke-informace/darci-krve-a-kostni-drene/aktualni-potreba-odberu/ nebo na tel: 387 873 333 - 35, bezplatná tel. linka: 800 603 333 e-mail: odbery@nemcb.cz

Transfuzní odd. si vyhrazuje v případě nadbytku transfuzních přípravků nepozvané dárce odmítnout.

Podmínky pro odběr krve

https://www.nemcb.cz/prakticke-informace/darci-krve-a-kostni-drene/podminky-pro-odber-krve/

Kde darovat krev v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích můžete darovat krev na Transfúzním oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. (vchod z ulice L. B. Schneidera). Termíny odběrů jsou následující:

pondělí 6.30 - 11.00
úterý 6.30 - 11.00
středa 6.30 – 11.00 hod. + vyhrazené odběry – autologní odběry
čtvrtek 6.30 - 11.00 a 14.00 - 17.00
pátek 6.30 - 11.00 – svoz dárců krve ze Strakonic v plánovaných termínech

Případné dotazy můžete konzultovat na stránkách Trasfúzního oddělení nebo na telefonu 387 873 333.

Klub dárců krve

Klub dárců krve (KDK) byl zřízen v roce 1991. V současné době máme cca 45 členů. Pravidelně se scházíme každé první pracovní úterý v měsíci v prostorech OS ČČK od 16 - 17 hod. Cílem klubu je sdružovat zájemce o čestné dárcovství krve, příznivce a zájemce o propagaci čestného dárcovství. Společným zájmem je osobním příkladem, pomocí OS ČČK a vlastní činností na veřejnosti šířit myšlenku čestného dárcovství. Členové klubu využívají svého sdružení k rozšíření možností společné rekreace, pořádání společných sportovních a společenských událostí. Společně se dělíme o radosti i starosti svých členů, vzájemně si pomáháme.

14. červen: Světový den dárců krve

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 10. VI. 2021

Dne 29. září 2021, 17:00 – 18:30 proběhne slavnostní předání Zlatých křížů Dr. Janského za 80 a 120 bezplatných odběrů krve, oceněni budou dárci z celého Jihočeského kraje.