Pomoc osobám zasaženým konfliktem na Ukrajině

Informace o možnosti darování oblečení

Milí dárci, vzhledem k velkému množství solidarity a nabídky materiální pomoci v souvislosti s následky konfliktu na Ukrajině, jsme se rozhodli za účelem zefektivnění této pomoci vytvořit pro všechny z Vás, kdo chcete pomoci potřebným darováním ošacení či lůžkovin evidenci Vašich nabídek prostřednictvím jednoduchého formuláře.

Formulář pro darování ošacení a lůžkovin pro Ukrajinu

 

V případě, že bude konkrétní nabízený artikl zapotřebí k pomoci, budete následně zkontaktováni a proběhne přímá realizace daru.

Toto opatření má smysl v šetření dostupných skladovacích prostor a v účinné a rychlé cílené pomoci koncovým uživatelům po celou dobu naší společné pomoci. Nadále však přijímáme materiální pomoc v našich vyhlášených sbírkách, které jsou zvěřejněny na stránkách www.cckcb.cz a naše ošacovací středisko oblečení je schopno přijímat oblečení dle aktuální skladovací kapacity odpovídající předchozímu běžnému režimu.

Předem všem děkuji za pochopení a ochotu pomáhat.

Mgr.Bc.Martin Hrneček
ředitel úřadu OS ČČK ČB


Možnost rozhovoru o těžkých tématech na Českém červeném kříži České Budějovice

Можливість розповіді на тяжкі теми в Чеському червоному христі Чеські Будєйовіце


Pomoc Ukrajina - sbírka materiální pomociPomoc Ukrajina


SBÍRKA ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU

Pomoc Ukrajina