Nábor členů

Staň se členem HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY a MLÁDEŽE!

Velice si vážíme toho, že se chcete stát členem nebo dobrovolníkem Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice. Nabízíme Vám možnost vzdělávat se, věnovat se dobrovolnickým aktivitám nebo Vám poskytneme prostor pro vlastní seberealizaci, pokud přijdete se svým nápadem. Klíčovými tématy našeho spolku jsou první pomoc, příprava na mimořádné situace, dárcovství krve a aktivity pro děti a seniory.

Pokud byste měli zájem se stát  členem Humanitární jednotky (od 18 let) nebo Mládeže (15-18 let) neváhejte a vyplňte dotazník.

Nábor členů - Dotazník

Humanitární jednotka

Skupina kvalifikovaných dobrovolníků nasazovaná při mimořádných událostech.

Humanitární jednotku OS ČČK České Budějovice tvoří skupina odhodlaných členů různého věku, znalostí a z různých profesí a zázemí. Pod velením velitele HJ jsou členové rozděleni do čtyř sekcí. 

Členové jednotky se na základě dostupnosti a dobrovolnosti podílejí na podpoře hasičů v situacích jako jsou rozsáhlé požáry, povodně, evakuace zasažených osob. Poskytujeme zázemí, základní první pomoc a také psychologickou pomoc. 

Výcvikem se Humanitární jednotka připravuje i na další mimořádné události.

HJ OS ČČK České Budějovice

HJ OS ČČK České Budějovice

Mládež Oblastního spolku ČČK České Budějovice

Mládež Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice je skupina zájemců o první pomoc ve věku od 15 do 18 let.

Velice uvítáme všechny děti a mládež ve věku 15-18 let, kteří se chtějí dozvědět mnoho nového o světě kolem nás. Chtějí se zdokonalit v umění první pomoci, vědět jak pomoc lidem kteří to potřebují, ale hlavně chtějí užít si mnoho legrace a naplnit svůj volný čas novými zážitky ve společnosti přátelských mladých lidí nemyslících jen na sebe.

Mládež Oblastního spolku ČČK

Mládež Oblastního spolku ČČK