Humanitární jednotky

Humanitární jednotka OS ČČK České Budějovice

Humanitární jednotka OS ČČK České Budějovice (HJ) vznikla dne 1. ledna 2002 transformací z původní Záchranné jednotky. S jejím nasazením v rámci Integrovaného záchranného systému se počítá pro případ rozsáhlých mimořádných události či krizových stavů, kde by se měla podílet na zajištění nouzového ubytování, stravování, sociální a psychologickou pomoc postiženým stejně jako jejich registraci či ošacení.

Členy humanitárních jednotek mohou být členové a dobrovolníci (M) ČČK starší 18 let, kteří dosud nejsou zapojeni do Integrovaného záchranného systému (například v rámci svého zaměstnání). Po vzájemné dohodě je možno začlenit i příslušníky kolektivních členů ČČK (Vodní záchranná služba ČČK, Horská služba ČR, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, aj.), kteří nejsou ve svých mateřských organizacích zařazeni do jednotek v rámci IZS. Podmínkou je rovněž dobrý zdravotní stav, fyzická a psychická odolnost a schopnost účastnit se práce HJ v jakoukoliv dobu (souhlas zaměstnavatele).

V současné době je HJ ČČK České Budějovice schopna poskytnout:

  1. Asistence na stávajících evakuačních centrech - evidence ubytovaných osob, zdravotnický dohled, asistence při výdeji stravy, náhradní ošacení ubytovaných, základní poradenství v nastalé situaci.
  2. Zřízení vlastních evakuačních center (Systém nouzového ubytování ČČK) - zřízení vlastního evakuačního centra s kapacitou 200 osob v náhradních objektech, vedení evakuačního centra, evidence ubytovaných osob, zajištění nouzového stravování, náhradní ošacení, základní poradenství v nastalé situaci.
  3. Sběr a distribuce humanitární pomoci - zřízení a vedení humanitárního skladu na přiděleném místě, sběr, evidence a distribuce humanitární pomoci v místě skladu i na širším území prostřednictvím dopravních prostředků.
  4. Krizová intervence - psychosociální intervence zejména při rozsáhlých mimořádných událostech

Humanitární jednotka má 54 členů, kteří jsou rozděleni do sekcí.

Svou Humanitární jednotku neustále rozvíjíme. Splňujete-li výše uvedená kritéria a máte-li zájem se do činnosti HJ zapojit, či jenom dozvědět víc, kontaktujte nás.

Děkujeme Jihočeskému kraj za podporu

Děkujeme Jihočeskému kraj za podporu