Panel NNO

Co je Panel nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje?

Panel nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (dále jen Panel NNO) je volné sdružení vybraných nestátních neziskových organizací za účelem jejich koordinace při poskytování sil, prostředků a činností pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu a krizových situací na území Jihočeského kraje.

Silami, prostředky a činnostmi se pro účely této dohody rozumí

Jakým způsobem vznikla potřeba Panelu NNO Jihočeského kraje?

V minulosti docházelo k nekoordinovanému a tím méně efektivnímu zapojování dobrovolníků či NNO. V některých částech regionu byla pomoc nadbytečná a naopak se vyskytovala území, kde tato forma pomoci chyběla.

Myšlenka Panelu nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje se v praxi realizovala až v roce 2008 a její činnost se ověřila v roce 2009 při povodních na území Jihočeského kraje. Během těchto povodní byl zástupce Českého červeného kříže členem krizového štábu kraje a Český červený kříž koordinoval další nestátní neziskové organizace. V roce 2009 Krajský úřad Jihočeského kraje uzavřel se čtyřmi nestátními neziskovými organizacemi Dohodu o spolupráci Jihočeského kraje a účastníků Panelu NNO při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení, v roce 2011 byl rozšířen o další dvě organizace. Při povodních v roce 2013 si účastníci rozdělili území a pomoc byla pro postižené občany efektivní a koordinovaná.

Jaké nestátní neziskové organizace se účastní Panelu NNO Jihočeského kraje?

Prvními členy Panelu NNO byly organizace Oblastní spolek Českého červeného kříže, Diecézní charita České Budějovice, Adra, o.s. a SHČMS Krajské sdružení hasičů kraj Jihočeský. V roce 2011 se připojily Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka Důvěry České Budějovice o.p.s. a Diakonie České bratrské církve evangelické.

Co je hlavním cílem Panelu NNO Jihočeského kraje?

Cílem je koordinace při poskytování sil, prostředků a činností pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu a krizových situací na území Jihočeského kraje za účelem efektivnějšího výsledku cestou koordinátora, kterým je v současné době Oblastní spolek ČČK České Budějovice. Jedná se zejména o pomoc při evakuaci obyvatelstva, poskytování první pomoci, pečovatelské služby, pomoc při poskytování nouzového ubytování, stravování a ostatních opatření nouzového přežití, humanitární pomoci, pomoci psychologické, psychosociální, sociální nebo duchovní.

Jakým způsobem se připravuje Panel NNO Jihočeského kraje na mimořádné události a krizové situace na území Jihočeského kraje?

Postup Panelu NNO je stanoven Statutem Panelu nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje a Plánem pomoci Panelu nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje.

Účastníci Panelu nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje se scházejí dvakrát do roka a projednávají společně se zástupcem Jihočeského kraje přípravu na mimořádné události a krizové situace. Dále aktualizují plán vyrozumění účastníků panelu a podílejí se na přípravných opatřeních a cvičeních.