Zdravotnické asistence

Zdravotnické služby a dozor:

Oblastní spolek ČČK České Budějovice si účtuje 300,-Kč bez DPH/1 hodina/1 osoba, včetně spotřebovaného zdravotnického materiálu.

Cestovné 8,- Kč/1 km účtujeme v případě, že je dozor mimo České Budějovice.

Při zajištění zdravotnického dozoru na akci nad 200 osob musíte objednat vždy 2 zdravotníky.

Pronájem zdravotnického stanu 3x3m s montáží a dopravou /1500,- bez DPH

Zajistíme pro Vás komplexní zdravotnické zajištění jakékoliv akce, například:

Problémem nejsou ani akce probíhající po mnoho hodin, či na velkém území. Pro případ nepřízně počasí disponujeme i velkým zdravotnickým stanem s deseti lůžky a možností vytápění.

Naši zdravotníci jsou zkušení dobrovolníci i profesionálové s praxí v prostředí neodkladné péče, označení uniformou ČČK. Samozřejmostí je, moderní zdravotnické vybavení (včetně automatizovaného externího defibrilátoru) a komunikační technika, umožňující kvalitní zdravotnické zajištění i náročných akcí, stejně jako reprezentativní vystupování.

Při zdravotnických dozerech spolupracujeme se Zdravotnickým operačním střediskem ZZS Jihočeského kraje, což v případě ohrožení života umožňuje poskytnutí první pomoci v řádu několika málo minut.

Díky vstřícnému přístupu Okresní dopravní zdravotnické služby České Budějovice máme možnost odeslat pacienty v méně závažném stavu, který však přesto vyžaduje lékařskou péči, do zdravotnického zařízení.

Máte-li o naše služby zájem, prosím, kontaktujte nás.