O nás

Český červený kříž je národní společností hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Jedná se o největší celosvětově působící humanitární organizaci. V České republice má 16758 členů sdružených v 68 oblastních spolcích členěných do 494 místních skupin (stav k 31.12.2017). Československý červený kříž je od roku 1919 národní společností tohoto mezinárodního hnutí, navazující na činnost rakousko-uherských spolků Červeného kříže, působících na území naší republiky již od roku 1868. Nástupnickou organizací ČSČK se v naší zemi v roce 1993 stal Český červený kříž. Působíme především v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně - výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Při naší činnosti se řídíme 7 principy Hnutí Červeného kříže: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice

Působí v Českých Budějovicích nepřetržitě od 2. světové války.Je pověřen krajskou agendou ČČK i správou Krajského humanitárního skladu ČČK a tvoří ho v současné době 29 místních skupin (stav k 31. 12. 2016). Na území Jihočeského kraje působí celkem sedm Oblastních spolků ČČK, které jsou pobočnými spolky Společnosti ČČK se samostatným právním subjektem.

Vnitřně se člení na Místní skupiny ČČK (MS ČČK) registrované u místně příslušné Oblastní výkonné rady ČČK (OVR ČČK). Místní skupiny ČČK jsou organizačními jednotkami příslušného OS ČČK, a to obecně bez právní osobnosti (zanikla k 31.12.2013). Sdružují se v nich členové ČČK, MS ČČK musí mít minimálně 5 členů.

Naše činnost

První pomoc

Výuka první pomoci pro

Krizová připravenost

Sociální činnost

Dárcovství krve

Akce pro děti

A navíc