Ohlédnutí

 

PF2022

Červnové tornádo v ČR - Červený kříž pomáhá

Pomoc tornado

Testy na Covid-19

ČČK České Budějovice začal u obchodního domu Globus v Českých Budějovicích na parkovišti testovat antigenními testy na Covid -19 v čase od 8-12 a 13-18. Testování je zdarma pro všechny jednou za tři dny, vyjma lidí již očkovaných druhou dávkou vakcíny a také těch, kteří za posledních 90 dnů prodělali onemocnění Covid -19.

Rezervační portál

Testy na Covid-19Testy na Covid-19


Hledáme dárce!

anti-covidové rekonvalescentní plazmy pro léčbu pacientů s covid-19

Krev pacientů vyléčených z nemoci COVID-19 obsahuje proteiny neboli protilátky vytvořené imunitním systémem při boji s virem. Protilátky se nacházejí v plazmě, která může být odebrána a použita při léčbě s nemocí COVID.

Léčení vážných případů onemocnění COVID-19 je velice komplikované a spolehlivé léky nyní neexistují. Podání transfuze s plazmou obsahující protilátky pomáhá tělu se s onemocněním vyrovnat.

Lidé, kteří prodělali covid a chtějí plazmu darovat, musí splňovat několik kritérií. Měli by být mezi 18 až 60 lety a v dobrém zdravotním stavu. Vyšší pravděpodobnost přítomnosti protilátek je pak u osob, u kterých covid-19 doprovázely příznaky – např. horečka, bolest svalů nebo ztráta chuti a čichu.

Není možné darovat plazmu, pokud jste v minulosti dostali krevní transfuzi či rodili. Z odběrů jsou vyloučeny ženy, které již mají děti. Ženy mohou jít darovat plazmu, pouze pokud dosud nebyly gravidní. Těhotné ženy si totiž mohou během těhotenství vytvořit anti-HLA protilátky, které ojediněle způsobují velmi závažnou potransfuzní plicní reakci. Proto je tato krevní plazma k léčbě nemoci covid-19 nevhodná.


Hledáme dárce

Český červený kříž,
OS ČČK České Budějovice

Vánoční dárek
možnost zakoupení poukazu na kurz první pomociPoukázka kurzu první pomoci


Pečovatel v záloze 2020

Příprava tohoto kurzu pro Vás nám dělala radost. Náš čas je cenný, stejně jako Vaše pomoc těm, kteří to potřebují.

DĚKUJEME, že chcete pomáhat.


Český červený kříž spouští portál darujnotebook.cz

Mnoho rodin aktuálně řeší problémy se zajištěním komfortní distanční výuky. Důvodem je nedostatečné technické vybavení dětí. Mnohdy se o jeden počítač dělí v rodině více dětí a tak vázne komunikace nejen se školou, ale také se spolužáky a kamarády.

Tato skutečnost byla impulsem pro vytvoření a spuštění portálu darujnotebook.cz, který propojuje jednotlivé školy s dárci starších či nových notebooků.

Jak celý projekt darujnotebook.cz funguje?

Jednotlivé školy zadají poptávku na potřebné dovybavení svých žáků. Poptávky jsou následně tříděny dle krajů a umístěny do sekce pro dárce.

Dárce si na portále vybere školu, kterou chce podpořit, zkontaktuje ji a dohodne fyzické předání předmětu daru nebo výpůjčky. Mezi oběma subjekty je podepsána smlouva. Škola předá následně notebook zákonnému zástupci žáka.

Pro zjednodušení administrativní agendy pro školy a dárce, jsme umístili na portál také vzorové formuláře - darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce.