Pomáháme

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 07.08.2023
POVODNĚ VE SLOVINSKU: ČERVENÝ KŘÍŽ POMÁHÁ

Následkem silných dešťů došlo o víkendu ve Slovinsku k rozsáhlým záplavám i sesuvům půdy. V zasažených oblastech je nedostatek pitné vody i hygienických potřeb, řadu lidí je třeba evakuovat.

Na místa katastrofy vyrazily týmy Slovinského červeného kříže, které zasaženým lidem distribuují humanitární pomoc, Slovinský červený kříž také spolupracuje se slovinskou civilní obranou na evakuaci lidí ze zasažených míst a organizuje nouzové ubytování.

Pomoc Červeného kříže v místě lze podpořit i prostřednictvím sbírkového účtu Českého červeného kříže:
» č. ú. 333999/2700 v.s.2302
» on-line: www.cervenykriz.eu/chci-prispet
Další informace o průběhu pomoci budou zveřejňovány na našich stránkách.

Za podporu děkujeme.
Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK


TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 23.02.2022
UKRAJINA: PŘIPRAVUJEME DALŠÍ POMOC ČČK


Český červený kříž (ČČK) již od roku 2014 poskytuje humanitární pomoc určenou nemocným a raněným na Ukrajině. Ukrajinský červený kříž již převzal 14 zásilek pomoci a nyní připravujeme její další fázi.

Jak jsme již informovali, převzal Ukrajinský červený kříž 7. února další pomoc vypravenou Českým červeným křížem. Naše pomoc reaguje na vývoj situace na Ukrajině, kde již osm let probíhají nepokoje střídané ozbrojeným konfliktem, což zejména na východě země vážně narušilo standardní systém poskytování zdravotní péče, který nahrazují mobilní zdravotnické týmy Ukrajinského červeného kříže.

Aktuálně pokračujeme v dodávkách tzv. traumasetů pro poskytování první pomoci zejména v případě hromadných zdravotnických ztrát. Po první zásilce 500 ks traumasetů pomoc pokračuje až do celkového počtu 3.500 ks. Celkem tak Ukrajinský červený kříž obdrží přes 110 tisíc ks zdravotnického materiálu o celkové hmotnosti přes 5 tun a hodnotě 3,6 mil. Kč.

Na základě požadavků ukrajinských kolegů jsme již zahájili přípravu další fáze pomoci. Bude opět určena mobilním zdravotnickým týmům Červeného kříže a zahrne další automobily využívané jako mobilní ambulance a k převozům nemocných, zdravotnické stany, nosítka, chirurgické sety a další prostředky.

Ukrajinský červený kříž poskytuje v souladu se Základními principy ČK&ČP pomoc všem raněným a nemocným bez ohledu na jejich příslušnost národnostní, jazykovou či jinou.

Pomoc Českého červeného kříže je financována podporou Ministerstva zahraničních věcí a z prostředků Fondu humanity ČČK.

Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:
č.ú. 333999/2700, v.s. 1502

Možnosti přispět dárcovskou SMS a rozhraní pro platbu on-line jsou dostupné na: www.cervenykriz.eu/fond-humanity-cck


Za příspěvky děkujeme.

Doc. Dr. Marek Jukl Dr. Josef Konečný
prezident ČČK ředitel Úřadu ČČK


Tisková zpráva Českého červeného kříže z 24.11.2022

Ukrajina: Čtyřicet misí Českého červeného kříže zpřístupnilo zdravotní péči raneným a nemocným

Za tři čtvrtě roku trvání současného ozbrojeného konfliktu na Ukrajině uskutečnil Český červený kříž již 40 misí, kterými pomáhá zvýšit dostupnost zdravotní péče i bezpečnost zdravotníků na Ukrajině.

 Do pomoci obětem rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu je po boku dalších složek Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce od samého počátku aktivně zapojen i Český červený kříž – první mise s pomocí na Ukrajinu proběhla již 1. března 2022 a zatím poslední – čtyřicátá – dosáhla stanoveného místa určení právě dnes.

Během těchto čtyř desítek misí jsme na Ukrajině předali 409.310 kg materiální pomoci v hodnotě 118.577.422 Kč (od počátku konfliktu v r. 2014 je to již 221 milionů Kč). Naše pomoc je zaměřena na zvýšení dostupnosti zdravotní péče, což je vzhledem k ohromnému nárůstu počtu raněných a nemocných a současně kritickému nedostatku materiálu a přístrojů nezbytného k jejich ošetření a léčbě zcela zásadní a prvořadá věc: předstupněm k poskytnutí jakékoli další pomoci je právě pomoc zdravotnická.

Co konkrétně je předmětem naší pomoci předané na Ukrajině? Jsou to např. tisíce traumasetů, sety pro léčbu popálenin, soupravy pro chirurgii přímo v poli (složení obého vychází z osmi let válečných zkušeností Ukrajinského červeného kříže a zkušeností Mezinárodní federace ČK&ČP), chirurgické nástroje, šicí materiál, turnikety, obvazy, dlahy, injekční stříkačky, jehly, infúzní sety, transfúzní vaky, desinfekce, chirurgické rukavice, izotermické folie a další zdravotnický materiál, analgetika, antibiotika a další léčiva, tisíce nosítek, zdravotnické stany, řada zdravotnických přístrojů: od elementárních – teploměrů, fonendoskopů, tonometrů, oxymetrů přes vyšetřovací lampy, monitory vitálních funkcí až po ultrazvuk či speciální mobilní rentgenové přístroje pro detekci střepin. A dále nutné vybavení nemocnic – postele, stretchery a další.

Nezapomněli jsme ani na bezpečnost zdravotníků Červeného kříže v terénu – dodali jsme bezpečnostní přilby a vesty, pomůcky pro komunikaci – vysílačky, satelitní komunikační zařízení (pro spojení s oblastmi, kde není bohužel žádný signál)… Potřeba je i pitné vody – dodali jsme několik souprav pro její úpravu. Vzhledem k poklesu teplot jsme – v rámci 40. mise – dodali zařízení pro horkovzdušné vytápění (např. zdravotnických stanů) nebo teplé prádlo pro zdravotníky.

Extrémně důležitá je mobilita – aby se zdravotnické týmy Červeného kříže dostaly včas k raněným a aby bylo možné raněné odsunout z místa bojů a dopadů války: navázali jsme na dodávky sanitek a vozidel zdravotnické evakuace uskutečňované už od r. 2014 a během letoška jsme navýšili flotilu „našich“ sanitek a těchto vozidel na 45 kusů! Mezi nimi je i Mercedes Benz Atego, který umožňuje najednou transportovat osm ležících raněných – dar pražské ZZS.

Tuto mobilitu využívá Červený kříž také v rámci programu MEDEVAC MV ČR – ČČK se tak podílí i na přepravě pacientů k léčbě mimo území Ukrajiny a zpět.

 Část uvedené pomoci je cíleně zaměřena na dětské nemocnice, resp. dětská oddělení.

 

Naše pomoc ale musí pokračovat, protože je potřeba.

 

Aktuálně pořizujeme další vozidla, elektrocentrály a další materiál, který – na základě zjištění týmů Červeného kříže přímo na místě – bude dále účinně zpřístupňovat zdravotní péči obětem války.

Děkujeme všem za podporu, bez níž bychom tuto pomoc nemohli realizovat, a věříme, že nám lidé i řada institucí umožní nadále v naší pomoci pokračovat.

Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:

č.ú. 333999/2700, v.s. 1502

Rozhraní pro platbu on-line je dostupné na: www.cervenykriz.eu/chci-prispet

OR kod je dostupný na: https://www.cervenykriz.eu/files/files/cz/fondhumanity/QR_1502_Ukrajina.gif

Děkujeme.

Doc. Dr. Marek Jukl                         

prezident ČČK 
 
Tisková zpráva v PDF

Daruj notebook

Daruj notebook

Daruj notebook

Daruj notebook

Daruj notebook


S přibývajícími počty lidí nakažených onemocněním COVID-19 roste i množství těch, kteří potřebují krevní plazmu od dárců. České nemocnice trápí její nedostatek. OS ČČK ČB se podílí na náboru dárců rekonvalescentní plazmy. Každoroční nábor mladých dárců krve z řad studentů s názvem Krvebraní se tento rok zaměřil právě na podporu rekonvalescentní plazmy.

Krvebraní se tento rok zaměřil právě na podporu rekonvalescentní plazmy


Jihočeský kraj vytipoval několik budov pro hospitalizované pacienty s lehčím průběhem nemoci covid-19,aby uvolnil nemocniční kapacity. Od začátku listopadu ČČK ČB se stal koordinátorem na rekreačním zařízení Mrhal. V tomto zařízení byla náhradní lůžka pro pacienty s onemocněním COVID-19.

koordinátorem na rekreačním zařízení Mrhal

koordinátorem na rekreačním zařízení Mrhal

koordinátorem na rekreačním zařízení Mrhal


Pečovatel v záloze

OS ČČK ČB zdarma proškolil víc jak 120 nových pečovatelů.

Pečovatel v záloze

Pečovatel v záloze

Pečovatel v záloze

Pečovatel v záloze

Pečovatel v záloze

Pečovatel v záloze


Pomoc v nemocnicích

Týmy oblastních spolků Českého červeného kříže Jihočeského kraje pomáhají v nemocnicích po celé České republice

Pomoc nemocnicím

Pomoc nemocnicím

Pomoc nemocnicím

Pomoc nemocnicím

Pomoc nemocnicím

Pomoc nemocnicím


Jak nám můžete pomoci právě v těchto dnech?

Tím, že se společně připravíme, abychom mohli odlehčit nemocnicím a pobytovým zařízením (např. domovy pro seniory)...

...a nebo tak, že se naučíme pečovat o své blízké doma u lůžka.

Péče o nemocného na lůžku je důležitou součástí procesu uzdravení.

I zvládnutí základních jednoduchých technik péče pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří tak mohou pečovat o více nemocných.

My Vás toto základní minimum naučíme během jednoho dne a jakmile by se ukázalo, že Vás zdravotnické nebo sociální zařízení bude potřebovat, můžete k nim nastoupit jako dobrovolník nebo jako brigádník (na smlouvu).

#POMÁHÁM PEČOVAT


Zelená linka JčK - pomáhají i členové humanitární jednotky OS ČČK ČB

Zelená linka JčK


V jarních měsících rozvezeno 6000 roušek.

Odkaz na článek v Českobudějovický deník

Roušky

Roušky

Roušky


Katastrofa v Bejrútu: Červený kříž pomáhá

Zdravotnický emergency tým Červeného kříže při akci v Bejrútu
Zdravotnický emergency tým Červeného kříže při akci v Bejrútu
 

4. srpna 2020 v 18 hod. zasáhla hlavní město Libanonu – Bejrút – extrémní exploze s epicentrem v přístavu, kde bylo skladem množství dusičnanu amonného. Dle Jordánského seismologického ústavu odpovídala zemětřesení o síle 4,5 ° Richterovy stupnice.

Výbuch způsobil rozsáhlé škody na budovách a infrastruktuře, včetně zdravotnických zařízení. Vyžádal si přes 150 životů, 5.000 zraněných, 200 pohřešovaných a cca 300 tisíc bez přístřeší.

Červený kříž nasadil během několika minut na místo neštěstí 75 sanitek a 375 zdravotních emergency týmů (na snímku), ošetřoval a evakuoval raněné, zřídil také třídící místa, aby byla odlišena kritická zranění od méně závažných. Libanonský červený kříž dále zajišťuje libanonské dárce krve, odběry jsou prováděny např. v Tripoli, Jounieh, Antelias, Spears, Zahle, Saida a Nabatieh. Dále buduje nouzová přístřeší pro cca 10.000 rodin. Postiženým distribuuje jídlo, hygienické potřeby a další základní životní potřeby a rovněž včetně psychologickou pomoc.

Podporu již v noci 4/5 srpna poskytl Mezinárodní výbor Červeného kříže, který chirurgickým a dalším aktuálně potřebným zdravotnickým materiálem vybavil 12 bejrútských nemocnic.

Aktivity Červeného kříže jsou koordinovány s dalšími místními poskytovateli zdravotní péče, civilní obranou a dalšími institucemi. Pomoc Červeného kříže bude dále pokračovat podle na místě existujících potřeb.

Z pohotovostního fondu (DREF) bylo na podporu pomoci libanonské společnosti Červeného kříže 7.8.2020 uvolněno 18.260.000 Kč.

Jak mohu podpořit pomoc v Bejrútu?

Každý může na podporu činnosti Červeného kříže přispět přímo libanonské národní společnosti Červeného kříže přes platební rozhraní na adrese donate.redcrossredcrescent.org/lb/blast-in-beirut/ nebo supportlrc.app.

Děkujeme!

Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ze dne 07.08.2020