Příručky ČČK

127

První pomoc u dětí - 40,- Kč

MUDr. Pavel Srnský
Vydal Úřad ČČK, 2007

Již 3. aktualizované vydání je určeno rodičům a všem dospělým, kteří se o děti starají. Kniha přináší základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, případně jak těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý a dostatečný návod, jak tyto situace řešit a jak postupovat v rámci první pomoci.

126

Standardy poskytování první pomoci - 40,- Kč

Kolektiv autorů (MUDr. J. Hasík; MUDr. P. Srnský, MUDr. J. Škola, MUDr. K. Štěpánek, MUDr. P. Vlk)
Vydal Úřad ČČK 2012

2. upravené vydání základního metodického materiálu pro výuku předlékařské první pomoci. Standardy první pomoci vydává ČČK od r. 2002 po schválení příslušnými ministerstvy jako závaznou příručku, která obsahuje standardizované postupy poskytování první pomoci určené pro výuku první pomoci laiků. Druhé vydání odráží změny v teorii i praxi poskytování první pomoci a má novou formální i grafickou úpravu.

126

Zdravotník zotavovacích akcíí

Kolektiv autorů (MUDr. J.Hornych, MUDr. V.Jukl† , Doc.RNDr.M.Jukl,Ph.D., MUDr. R.Juklová, MUDr. J.Kaufman, Doc. MUDr. H.Podstatová, DrSc.; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2017

Učebnice pro zdravotníky na zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných podobných akcích pro děti byla opět aktualizována, aby odpovídala současnému stavu poznání i legislativy, a vychází již v 8. vydání. Obsahově odpovídá kurzu, pro jehož účastníky je určena především. Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

126

Základní norma zdravotnických znalostí - Základy první pomoci - 110,- Kč

Kolektiv autorů (Mgr. E. Bernatová, J. Marková, DiS, RNDr. M. Jukl; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2013

Publikace vychází již ve 4., tentokrát zcela přepracovaném, vydání. Obsahuje přístupně podané základy první pomoci a je určena nejen pro účastníky stejnojmenného kurzu první pomoci, ale i pro širokou veřejnost. Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

126

Mladý zdravotník - 150,- Kč

Připravili jsme přepracovanou a rozšířenou interaktivní verzi této příručky pro Mladé zdravotníky, ale nejen pro ně. Dozvíte se v ní nejen o Červeném kříží, ale také můžete prozkoumat lidské tělo a zjistit, jak dokonalý „živý stroj“ to je. V části první pomoci jsme se zaměřili hlavně na situace, do kterých se každý z nám může v běžném životě dostat a praktické a užitečné rady, jak se s nimi vypořádat. Nově jsme zařadili část o mimořádných událostech, kdy není moc času přemýšlet nad tím, co udělat nejdřív, kam zavolat nebo jak se třeba evakuovat.
Autoři: E. Bernatová, J. Fikarová, J. Hornych, M. Jukl, M. Srb, ilustrace: Martin Zach (3AX)