Štědří dárci

Díky Integrovanému operačnímu programu se nám za spolufinancování z prostředků EU podařilo získat nové elektrovozidlo pro Agenturu domácí péče Alice.

Moc děkujeme i za naše klienty.

 

EU dar ADP ALICE


Fontea logo

Děkujeme za limonády, které jsme dostali darem od společnosti FONTEA a.s.


Dne 29.6.2023 převzal ředitel OS ČČK ČB Mgr.Martin Hrneček z rukou zaměstnance jaderné elektrárny Temelín a člena humanitární jednotky Červeného kříže pana Zdeňka Pletky dar v hodnotě 50.000,-Kč.

Děkujeme Nadaci společnosti ČEZ za poskytnutí zaměstnaneckého grantu, tento dar využijeme na Dny prevence v roce 2023.
Veřejnost si během těchto dnů bude moci zdarma zjistit hladinu cukru, ale i krevní tlak. Součástí Dnů Prevence budou i ukázky první pomoci a probíhat bude také měření speciální diagnostickou váhou.

dar temelin


Poděkování firmě Robert Bosch, spol. s r.o. za finanční dar ve výši 200.000,- Kč na činnosti OS ČČK, související s pomocí poskytovanou uprchlíkům prchajícím před důsledky válečného konfliktu na Ukrajině.


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra podporuje soutěž Mladý zdravotník a Štědrý den v předstihu.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra podporuje soutěž Mladý zdravotník a Štědrý den v předstihu.


Na Štědrý den v předstihu přispívají svými produkty:

 • Jednota České Budějovice
 • Jednota Kaplice
 • řeznictví Dědouch
 • pekařství a cukrářství Kadlecová České Budějovice
 • pekařství u kláštera České Budějovice
 • Rybářství Hluboká s.r.o.
 • Rybářství Nové Hrady s.r.o
 • Lesy a rybníky města České Budějovice

Coca-Cola dar nápojů

Coca-Cola dar nápojů


Teplárna České Budějovice a.s.
ČEVAK sponzorský dar

Čevak finanční dar v hodnotě 5000,- Kč


Poděkování Okresní správě sociálního zabezpečení a jejím pracovištím v JčK za stravenky v hodnotě 46700,- Kč,
které darovali pracovníci OSSZ dobrovolníkům v JčK, kteří pomáhali v době pandemie Covid-19.

Česká správa sociálního zabezpečení (@CSSZcz) | Twitter

Poděkování MUDr. Michalovi Sýkorovi a MUDr. Barboře Sýkorové

za peněžitý dar v hodnotě 250 000 ,- Kč

na projekt dárcovství anti-covidové rekonvalescentní plazmy a podporu činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice

 
Madeta sponzorský dar mléčných výrobků na příměstský tábor 10-14.8.2020.

Madeta sponzorský dar mléčných výrobků na příměstský tábor 10-14.8.2020.


Ceny do soutěže na příměstský tábor 10-14.8.2020

 • 211 Zdravotní pojišťovna MV
 • Zdravotně sociální fakulta JU
 • Přírodovědecká fakulta JU
 • Otevřená věda
 • Hasičský záchranný sbor ČR