Pomoc osobám zasaženým konfliktem na Ukrajině

 

Možnost rozhovoru o těžkých tématech na Českém červeném kříži České Budějovice

Можливість розповіді на тяжкі теми в Чеському червоному христі Чеські Будєйовіце


Tisková zpráva ČČK z 24.11.2022 Ukrajina: 40 misí ČČK zpřístupnilo zdravotní péči raněným

Tisková zpráva


Tisková zpráva


Pomoc Ukrajina - sbírka materiální pomociPomoc Ukrajina


SBÍRKA ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU

Pomoc Ukrajina